Kylmaskiner

eChiller med vatten R718 som köldmedium

Vatten är det mest naturliga vi har. Vatten har dessutom 8 gånger mer energiupptagningsförmåga än andra köldmedier. Att välja en eChiller med R718 är därför ett energieffektivt och miljövänligt val.
F-gas direktiv & EN378 gäller ej

Direktiven är inte applicerbara p.g.a. naturligt köldmedium vatten samt att kylprocess är under atmosfärstryck 

Miljövänlig med 100% vatten

Inga direkta utsläpp av växthusgaser: GWP = 0, ODP = 0.  Fri från kompressorolja.

Driftsäker & lönsam

Fri från brandfarlig, giftig och illaluktande gas. Oreglerad installation och lågt underhållsarbete. Köldmedium till lågt pris

Ren kyla med vatten som köldmedium

eChiller med BlueZero - Naturligt, säkert och hållbart.

  • Vätskekylaggregat med naturligt köldmedium vatten R718 i en sluten process under atmosfärstryck.

  • Fri från försurande, växthuspåverkande, giftiga eller brandfarliga gaser.

  • Kylkapacitet upp till 120 kW och skalbara upp till 1000 kW.

  • Kyld temperatur från +12°C och upp till +28°C.

  • F-gas förordningen samt EN 378 gäller inte.

  • Applikationer: industri, datacenter och fastigheter.

Se tillgängliga produkter eller kontakta oss för mer information.

Läs mer om eChiller här

www.echiller.se
TJÄNSTER

Leverans

Vi levererar till anvisad plats.

Igångkörning

Som stöd och för att kvalitetssäkra drift.

Serviceavtal

Med servicebesök under produktens garantitid.

Reservdelar

För de produkter vi säljer.

Nedfasning av F-gaser - 2030

Från referensåret 2015 till 2030 ska mängden tillverkade CO2-ekvivalenter för F-gas reduceras med 79% i syfte att minska utsläpp av växthusgaser. Det innebär att produkter som använder F-gas kommer bli dyrare. Underhåll och reparation kommer att öka i kostnad, eftersom tillgången på F-gas kommer minska. F-gas kommer troligen begränsas till applikationer där det är som mest nödvändigt. 

Just nu pågår en stor omställning på marknaden där nya köldmedium, med mindre klimatpåverkan, tas fram i snabb hastighet för att ersätta F-gaser med högre påverkan på klimatet.

NORDCLI BIDRAR TILL OMSTÄLLNINGEN

Tekniken finns redan för att helt utesluta F-gas i många applikationer. Exempelvis för kyla i datacenter/serverhallar, industrier och fastigheter. Marknaden behöver bara bli medveten om den.

Genom att hitta och bedriva försäljning av hållbara och miljövänliga maskiner för kyla och värme, bidrar vi till marknaden hållbara och framtidssäkra lösningar.

Läs mer om F-gas på www.alltomfgas.se

NORDCLI AB är återförsäljare av säkra och miljövänliga kylmaskiner. För dessa erbjuder vi stöd till konsult, installatör och slutanvändare.
Vi erbjuder även servicetjänster så som igångkörning och servicebesök under garantitid.

Samarbetspartner

Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontakta oss

Ring eller skicka oss ett meddelande

NORDCLI AB
Malmby Liljelund 2 
64594 Strängnäs
Org.nr. 559246-3219 

0101-741 741

Skicka e-post